RSS
A A A
SmodBIP

Informacja dla hodowców świń

      W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (dz.U. z 2012 r., poz. 1440), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie informuje poniżej o zmianach w zasadzie przemieszczenia świń.
      W powiecie opoczyńskim program zwalczania choroby Aujeszkyego jest realizowany od 2008r. Powiat nie jest jeszcze uznany za wolny. Regiony, które już zostały uznane za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego umieszczone są w wykazie znajdującym się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii (ścieżka dostępu: www.wetgiw.gov.pl → Zdrowie i ochrona zwierząt → Zwalczanie chorób zakaźnych → choroba Aujeszkyego → wykaz regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego u świń).
W dniu 11.01.2013 roku do regionów wolnych dołączono 2 regiony z województwa łódzkiego. Zmiany w przemieszczaniu świń do tych regionów będą obowiązywać po okresie przejściowym tj. 60 dni kalendarzowych od dnia umieszczenia regionu w wykazie regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii, tzn. od 11.03.2013 roku.

Zgodnie z ust.2.7 w/w rozporządzenia do regionu uznanego za region wolny od wirusa choroby Aujeszkyego mogą być wprowadzane:
1)świnie do rzeźni z zastrzeżeniem, że podczas transportu zwierząt pochodzących z regionu prowadzącego program, środek transportu, którym będą przewożone świnie, na obszarze regionu uznanego za region wolny, nie będzie poruszał się po drogach w gospodarstwie oraz żadne świnie nie będą załadowywane ani rozładowywane z tego środka transportu, za wyjątkiem rozładunku w rzeźni;
2)świnie do stad, punktów kopulacyjnych i punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy i konkursy z udziałem zwierząt:
a)ze stada o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego lub
b)ze stada o statusie stada wolnego lub urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie prowadzącym program, pod warunkiem, że świnie te przed wprowadzaniem do regionu wolnego zostały poddane przynajmniej 2 badaniom serologicznym w kierunku choroby Aujeszkyego i uzyskano ujemne wyniki badania, przy czym odstęp między badaniami powinien wynosić przynajmniej 30 dni, a drugie badanie powinno być wykonane najpóźniej 15 dni przed transportem (wysyłką); badaniu próbek krwi w ramach realizacji programu podlegają świnie w wieku od 12 tygodnia życia.
3)materiał biologiczny, pozyskany w centrum pozyskiwania nasienia świń o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego.
4)materiał biologiczny, pozyskany w centrum pozyskiwania nasienia świń o statusie stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie prowadzącym program, pod warunkiem, że jest on transportowany do stada przeznaczenia bezpośrednio z centrum lub przez będące pod nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej podmioty zajmujące się przechowywaniem, obrotem lub wykorzystywaniem materiału biologicznego.

Zmianie uległa również ilość pobieranych prób krwi do badań w ramach stałego monitorowania choroby Aujeszkyego.

Liczbę próbek krwi do pobrania w stadach zarodowych i o pełnym cyklu produkcyjnym (stałe monitorowanie) przedstawia poniższa tabela:

Liczba hodowlanych loch i knurów w stadzie zarodowym i o pełnym cyklu produkcyjnym

Liczba próbek krwi do pobrania z każdego obiektu budowlanego w gospodarstwie
1-10 4*
11-25 8
26-100 24
101-500 26
501-1000 28
powyżej 1000 28

*W przypadku mniejszej liczby świń próbki krwi pobiera się od wszystkich zwierząt.


Liczbę próbek krwi do pobrania w stadach tuczników:

Liczba świń w stadzie tuczników                                            Liczba próbek krwi do pobrania z każdego obiektu budowlanego w gospodarstwie
1-10 5*
11-25 10
26-100 40

101-500

51
501-1000 57
powyżej 1000 58

*W przypadku mniejszej liczby świń próbki krwi pobiera się od wszystkich zwierząt.

W przypadku wątpliwości w powyższym zakresie proszę kontaktować się z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Opocznie.Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 08.02.2013
Podpisał: Małgorzata Kowalska
Dokument z dnia: 08.02.2013
Dokument oglądany razy: 1 717