RSS
A A A
SmodBIP

UWAGA! - W SPRAWIE PODRÓŻY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI

08.05.2019

 W ostatnim czasie w sprzedaży internetowej pojawił się ukraiński
paszport, przypominający europejski paszport dla zwierząt domowych:
psów, kotów i fretek. Wnętrze ukraińskiego dokumentu jest również bardzo
podobne do wzoru dokumentu unijnego.
Szczegółowe informacje i zdjęcia dostępne pod linkiem:
https://www.ebay.de/itm/EU-Heimtierausweis-Impfpasshulle-International-Pet -Passport-/172726266016

Należy zaznaczyć, że ukraiński paszport NIE JEST dokumentem
uprawniającym do wjazdu na terytorium UE. Jedynie paszport UE, wydany
przez uprawnionego lekarza weterynarii w Unii Europejskiej umożliwia
przemieszczanie ww. gatunków zwierząt w UE oraz powrót na terytorium
UE, pod warunkiem, że wszystkie informacje zostały uzupełnione w
dokumencie przed opuszczeniem UE. W każdym, innym przypadku obowiązuje
świadectwo zdrowia.

Wzór unijnego dokumentu identyfikacyjnego dla zwierząt domowych: psów,
kotów, fretek jest dostępny w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr
577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów
identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów,
kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz
formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń
potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013

Szczegółowe informacje w odniesieniu do paszportu UE są dostępne na
stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/dokumenty-identyfikacyjne.

Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 08.05.2019

Dokument oglądany razy: 72
« inne aktualności