RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.09.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Zasady organizacji działania PIW

      Zadania ustawowe nałożone na Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie wykonują pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie oraz lekarze weterynarii i inne osoby wyznaczone do wykonywania określonych czynności zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 ).

     Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone w zakresie wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej, mają prawo w każdym czasie do:


a) przeprowadzania kontroli gospodarstw, centrów (organizacji), zakładów, instalacji, urządzeń lub środków transportu,
b) kontrolowania przestrzegania wymagań określonych w prawodawstwie weterynaryjnym, w tym metod stosowanych do znakowania i identyfikacji zwierząt,
c) pobierania nieodpłatnie próbek do badań :
- od zwierząt otrzymywanych w celu umieszczenia na rynku lub transportowanych,
- produktów przeznaczonych do przechowywania, umieszczania na rynku lub transportowanych,
d) żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie objętym przedmiotem kontroli;
e) żądania okazywania i udostępniania dokumentów lub danych informatycznych w zakresie, o którym mowa w pkt d.

     Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone o których mowa wyżej, w zakresie wykonywania czynności określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w odrębnych przepisach dla funkcjonariuszy publicznych.Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 14.09.2012
Podpisał: Joanna Lasota
Dokument z dnia: 12.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 406