RSS
A A A
SmodBIP

Przepisy prawne

UWAGA
Baza aktów prawnych na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Opocznie nie jest źródłem prawa. Spełnia ona jedynie rolę pomocniczą i informacyjną.

Przepisy weterynaryjne:

1. Inspekcja Weterynaryjna:

 • Ustawa z dnia 29 styczna 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej ( tekst. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm. ),

2. Kontrola weterynaryjna:

 • Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu ( Dz. U.z 2004 r. Nr 16, poz. 145 z późn. zm. ),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz.U.2003.165.1590 ze zm.).

3. Medycyna Weterynaryjna:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych ( tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 187 poz. 1567 ),
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt ( Dz.U.z 2004 r. Nr 11, poz. 95 ),
 • Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008r. Nr 45 poz. 271),

4. Pasze:

 • Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach ( Dz. U. 144, poz. 1045 ).

5. Uboczne produkty zwierzęce:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.).


6. Zdrowie i ochrona zwierząt:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach ( Dz. U. Nr 33, poz. 289 z późn. zm ),
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt( tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 91, poz.872 z późn. zm.Nr 91, poz. 872 ),
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach ( Dz. U. Nr 33, poz. 289 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych ( tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 187 poz. 1567 ),

7. Bezpieczeństwa żywności:

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914).


Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 17.09.2012
Podpisał: Joanna Lasota
Dokument z dnia: 12.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 083