RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.09.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Status prawny PIW

      Organem Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu opoczyńskiego jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie, który jest jednocześnie kierownikiem powiatowej inspekcji weterynaryjnej, wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie, stanowiący aparat pomocniczy Powiatowego Lekarza Weterynarii, jest państwową jednostką budżetową.


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie działa na podstawie:


1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2010r.
Nr 112 poz. 744 z późn. zm.)
2) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 sierpnia 2004r.
w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych
i granicznych lekarzy weterynarii (Dz. U. Nr 200, poz. 2057 z późn. zm.).
3) Zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010r.
w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );
4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.)
5) Statut nadany przez Głównego Lekarza Weterynarii


      Organem nadrzędnym w stosunku do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie jest Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi.Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 17.09.2012
Podpisał: Joanna Lasota
Dokument z dnia: 12.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 981