RSS
A A A
SmodBIP

SPRAWOZDANIE z przebiegu załatwiania petycji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opocznie w roku 2018

Przedmiot petycjirozpatrzonych w roku sprawozdawczym Ilość petycji Sposób załatwienia
1. - - -
2. - - -
Petycje rozpatrzone ogółem - -----------------
Petycje złożone w roku sprawozdawczym - -----------------
Petycje pozostałe z roku poprzedniego - -----------------
Petycje pozostałe do rozpatrzenia w roku następnym - -----------------Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 15.03.2019
Podpisał: Włodzimierz Skorupski
Dokument z dnia: 30.06.2016
Dokument oglądany razy: 1 828