RSS
A A A
SmodBIP

SPRAWOZDANIE z przebiegu załatwiania petycji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opocznie w roku 2019

Przedmiot petycjirozpatrzonych w roku sprawozdawczym Ilość petycji Sposób załatwienia
1. - - -
2. - - -
Petycje rozpatrzone ogółem - -
Petycje złożone w roku sprawozdawczym - -
Petycje pozostałe z roku poprzedniego - -
Petycje pozostałe do rozpatrzenia w roku następnym - -Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 04.06.2020
Podpisał: Włodzimierz Skorupski
Dokument z dnia: 30.06.2016
Dokument oglądany razy: 2 718