RSS
A A A
SmodBIP

Aktualności

       Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie wydaje decyzje, określające status zdrowotny stad bydła. Decyzje wydawane są na wniosek rolnika. W celu uzyskania decyzji należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opocznie:
- wniosek ( druk dostępny w Inspektoracie lub do pobrania ze strony internetowej Inspektoratu),
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kasie Urzędu Miejskiego w Opocznie
w wysokości 30 zł,
- zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o spójności historii stada.

Pokaż aktualności z roku:

Uaktualniona ulotka dot. afrykańskiego pomoru świń

29.11.2018

 Uaktualniona ulotka dot. afrykańskiego pomoru świń, zawierająca
ZESTAWIENIE PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH, WYKAZUJĄCYCH DZIAŁANIE WIRUSOBÓJCZE, ZNAJDUJĄCYCH ZASTOSOWANIE W HIGIENIE WETERYNARYJNEJ (ZGODNIE Z WYKAZEM PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH). Więcej

Aktualności ASF

31.10.2018

 Wymagania weterynaryjne obowiązujące od 28.02.2018 r. na terytorium
Polski poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami oraz zagrożenia w
związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF):

AKTUALNA SYTUACJA EPIZOOTYCZNA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ NA TERYTORIUM POLSKI

03.10.2018

 - PRZYPADKI ASF U DZIKÓW:
Na dzień 27.09.2018 r. stwierdzono 2833-2850 przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski
[https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-przypadkach-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF-na-terytorium-Polski/idn:838]
- OGNISKA ASF U ŚWIŃ:
Na dzień 28.09.2018 r. stwierdzono 213 ognisk ASF u świń (łącznie; 109 - w 2018 r.); ostatnie 213. ognisko stwierdzono w gospodarstwie utrzymującym 4 świnie w powiecie chełmskim, w województwie lubelskim.
Przypominamy, od 28 lutego 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w związku z którym na terenie powiatu opoczyńskiego są przeprowadzane kontrole bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie. Więcej o wymaganiach pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Rozporzadzenie-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-srodkow-podejmowanych-w-zwiazku-z-wystapieniem-ASF-Dz.U.-z-2018-r.-poz.-360.-/idn:721Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 14.09.2012
Podpisał: Joanna Lasota
Dokument z dnia: 10.09.2012
Dokument oglądany razy: 5 019